уторак, 27. децембар 2016.

Objavljen roman Četiri portreta sa Kosančićevog venca, Neopress, Beograd, decembar 2016. godine